Menu Zavřeno

Nenašli ste čo ste hľadali neváhajte nás kontaktovať:

Korešpondenčna adresa:

TeomaService s.r.o.IČO: 52 807 975
Záhradnícka 46/ADIČ: 2121264838
821 08 BratislavaIČ DPH: SK2121264838

Zápis spoločnosti:

Okresnesný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:145688/B

Bankové spojenie: UniCreditBankCzechRepublicandSlovakia,a.s.

IBAN: SK79 1111 0000 0016 2803 0007

SWIFT: UNCRSKBX